Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Halal Jurečkovo ministerstvo

5. 03. 2016 21:21:21
V květnu minulého roku ministr zemědělství Marian Jurečka slíbil, že něco udělá s vydáváním povolenek na tzv. halal porážky. Dal si na to dva měsíce. Jenže se zdá, že se na to vykašlal. Nebo se musel vykašlat?

Je totiž otázkou, zda ministr zemědělství Marian Jurečka, kterého, ačkoliv v mnohém s ním nesouhlasím, považuji za velmi schopného ministra, bude mít dost odvahy učinit tento krok. Nejedná se totiž pouze o muslimy, ale také o Židy. Tímto krokem by paradoxně spojil, alespoň v naší zemi, odvěké nepřátele, muslimy a Židy. Obojí by halasně protestovali, ba řvali. K nim by se přidali nejrůznější Džamily a Dientsbierové, a pan ministr by nevěděl, z které do které. Pokud to nezakáže, bude zase čelit velké kritice od našich lidí, především od lidí křesťansky založených, kteří plným právem poukazují, že výjimkou ze zákona č. 246/1992 Sb z 25. února roku 2010 číslo 6930/2010-17210 se dovolují porážet zvířata rituálním způsobem, který zcela odporuje nejen naší kulturní, ale také křesťanské tradici. Navíc tento způsob porážek je navýsost brutální a zavrženíhodný. Takže, ať pan ministr rozhodne, jak rozhodne, vždycky šlápne do měkkého.

O tzv. halal maso se veřejnost začala zajímat až v souvislosti s muslimy, kteří v posledních letech se stále více a více hlásí o svá tzv. práva. Nechci se nyní zabývat problematikou mešit či zahalování se, ale otázkou jídla, což není problém okrajový, ale svým způsobem stěžejní.

Jak známo, že muslimové odmítají požití masa, které bylo získáno jinak, než rituální porážkou. Navíc určité druhy masa nekonzumují vůbec. Jedná se především o vepřové maso a o veškerá jídla, obsahující krev. Krev totiž je považována za duši zvířete.

Tlak na pana ministra Mariana Jurečku v dané záležitosti se táhne již poměrně dlouho. Pan ministr se z toho snažil vždy nějak vybruslit a celkem se mu to dařilo. Až do ústní interpelace poslanců PS dne 21. května loňského roku.

Komunistický poslanec Jiří Valenta se přímo zeptal pana ministra, jak dlouho chce ještě vydávat výjimky pro brutální zabíjení jatečných zvířat. Argumentoval rovněž mj. také hygienickými riziky.

Pan ministr na to reagoval se zřejmou znalostí věci a podrobně popsal veškeré problematické aspekty těchto porážek. Chce s muslimskou a židovskou obcí o problému jednat. Dokonce si dal i šibeniční termín. Budu citovat z jeho řeči: A na rovinu říkám, v řádu jednoho dvou měsíců chci ukončit jednání, jestli budeme schopni nalézt kompromisní řešení tak, abychom dokázali naplnit to, aby porážka byla minimálně bolestná, anebo potom v tomto případě zvažuji opravdu vážné ukončení těchto výjimek, které v České republice jsou zhruba od roku 1993 umožňovány.“

Jenže běží už desátý měsíc a stále ticho po pěšině. Občas se na webu v této objeví nějaký dotaz na pana ministra, jenže reakce jsou laxní, nic neříkající. Stále že jedná s muslimskou a židovskou obci.

Nedokážu pochopit, proč k čertu s nimi jedná! Dokonce i absolvent zvláštní školy pochopí, že tady souhlas nedostane. Byli by sami proti sobě. Jenom pan ministr to nechápe. Nebo nesmí chápat.

Málokdo věří, že muslimský vliv je v naší zemi tak nepatrný, jak se nám snaží namluvit mnozí politici, jak nás masírují média, zejména veřejnoprávní. A navíc, týká se to rovněž Židů. Halal porážky a košer porážky jsou si velmi podobné. Jenže před imigrantskou krizí a expanzí islámu do Evropy si toho málokdo všímal a dodnes si tuto souvislost uvědomuje pouze hrstka znalých. Tady pana ministra chápu. Omezit košer porážky znamená konflikt se židovskou obcí. A nad Evropou se již více než sedmdesát let vznáší přízrak holokaustu.

Jenže má tento problém řešit pouze pan ministr Jurečka?

Jak to, že tuto výjimku pokrytecky akceptují ochránci zvířat, na základě jejichž popudu byl zákon přijatý? Ty rituální porážky jsou prováděny již od počátku účinnosti tohoto zákona, ne až od účinnosti výše zmiňované výjimky.

Proč sám komunistický poslanec Valenta nenavrhne změnu zákona? Novelou zákona by se problém vyřešil. Otázkou je, zda současné situace by u našich zákonodárců byla k tomu potřebná politická vůle nebo alespoň odvaha.

Pane ministře, nezávidím vám.

Stenoprotokol z ústní interpelace 21. 5. 2015

Poslanec Jiří Valenta

Vážený pane ministře, ptám se vás na výjimku ze zákona č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat, z 25. února roku 2010 číslo 6930/2010-17210, týkající se tzv. rituální porážky zvířat halal. Asi víte, že tento způsob porážky spočívá ve vykrvení poraženého zvířete přetětím jeho hrdelních tepen, a to při plném vědomí. Toto je v přímém rozporu s uvedeným zákonem, který nařizuje poražené zvíře nejprve omráčit a potom teprve je možno je usmrtit a vykrvit. Halal rituál probíhá se záměrem co nejdéle zachovat vědomí poraženého zvířete, aby bylo možno při postupné ztrátě krve vyslechnout recitaci islámských svatých veršů.

Podle hygienických a právních předpisů Evropské unie musí ale porážka být provedena až po omráčení zvířete a dále se vyžaduje podvázání jícnu, aby se zabránilo tomu, že střevní a žaludeční obsah přelije maso. Důvodem je riziko kontaminace masa bakteriemi. Podle stanoviska Federace veterinárních lékařů Evropské unie je porážka zvířat bez předchozího omráčení nepřijatelná za každých okolností, a to právě z hygienických důvodů.

Halal je v mnoha zemích zakázán i z důvodu nepřiměřené krutosti. Povolení na území České republiky má mimo jiné za následek dovoz halal certifikovaného zboží z jiných zemí. To je potom v obchodních řetězcích podstrkováno občanům nejen bez jejich vědomí, co si vlastně kupují, ale i s rizikem nákupu bakteriálně kontaminovaných potravin.

Halal rituál vychází z islámského práva šaría a provádějí jej organizace certifikované příslušnou ;a výjimku ze zákona, jež dovoluje jeho legální provádění, za zcela absurdní. Nejedná se dokonce ani o rovnoměrné uspokojování potřeb všech skupin občanů, ale o záměrné –

Zde byl poslanec Jiří Valenta přerušen předsedajícím Vojtěchem Filipem z důvodu vyčerpání času na otázku.

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka

Děkuji, pane předsedající. Já bych znovu odpověděl panu kolegu poslanci. Záležitost je taková, že výjimka není jen na halal, ale je to také na košer porážku. Informace, které zde zazněly - je potřeba si uvědomit, že s podvázáním jícnu atd., to nejsou věci, které by byly praktikovány, není tam praktikováno ani nějaké odříkávání modlitby, protože jsem sám neohlášeně navštívil asi před měsícem jednu z těchto porážek, kde byl porážen jak býk, tak ovce, jehňata, takže jsem to viděl v reálné praxi, jak to probíhá. Musím říci, že budu chtít vést diskusi se zástupci obou obcí, jak muslimské, tak židovské, o případných úpravách toho procesu, protože vlastně ten proces spočívá v tom, že v okamžiku, kdy přeříznu krční tepny, dojde ke ztrátě tlaku v krevním řečišti a dochází k celkovému šoku a vlastně paralyzaci centrální nervové soustavy. Standardně k tomu dochází v řádu několik sekund, maximálně desítek sekund, což když si vezmete omráčení elektrickým proudem, tak to zvíře se v těch šocích - také několik desítek sekund na to reaguje centrální nervová soustava. Nicméně mám tu posudky, které jsem si nechal zpracovat a o kterých chci vést diskusi, a to je v případě dobytka, velkého skotu, kdy tady nejsou jen krční tepny, ale jsou zde i páteřní tepny, které právě v ten okamžik v případě halal a košer porážky ten, kdo provádí porážku, nepřetne, protože se nesmí dotknout kosti, a v ten okamžik dochází k určitému prokrvování mozku, a tudíž centrální nervová soustava není paralyzována poměrně rychle. A na rovinu říkám, že tady jsem si nechal zpracovávat posudek od Veterinární univerzity v Brně, abych k tomu měl od nich jasné vyjádření, a budu chtít jednat, jak jsem říkal, s náboženskými obcemi, jestli bychom v tomto případě mohli najít nějakou možnou úpravu, protože např. u drůbeže je dnes v České republice víceméně realizován proces tou formou, kdy tam dochází k omráčení zhruba na jednu minutu a mezitím se stihne provést to usmrcení zvířete. Je to v zásadě stejně humánní porážka jako jakkoli jiná, ale v případě skotu samozřejmě a některých hospodářských zvířat je rozdíl. A na rovinu říkám, v řádu jednoho dvou měsíců chci ukončit jednání, jestli budeme schopni nalézt kompromisní řešení tak, abychom dokázali naplnit to, aby porážka byla minimálně bolestná, anebo potom v tomto případě zvažuji opravdu vážné ukončení těchto výjimek, které v České republice jsou zhruba od roku 1993 umožňovány.

V doplňující otázce se poslanec Jiří Valenta ještě zeptal:

Poslanec Jiří Valenta

Děkuji vám, pane ministře, za poměrně vyčerpávající odpověď. Myslím si, že k tomuto času jsem s vaší odpovědí relativně spokojen. Prosím vás tedy v tomto smyslu, jestli byste mi mohl písemně potom zaslat to, co zjistíte a jak jednání budou pokračovat. Jestli byste mi ještě mohl říci, jestli opravdu je tato porážka nyní v souladu s evropským právem. Já se totiž domnívám, a podle vyjádření mnoha organizací, které se touto problematikou zabývají, že zcela s evropským právem v souladu není. V současném stavu vývoje.

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka

Pokud jde přímo o právní výklad, tak dle mých informací to v rozporu není, ale naráží to na limity posledních let, kdy experti právě na veterinární lékařství dávají dnes jiné posudky ve vztahu ke ztrátě vědomí velkých hospodářských zvířat v případě skotu, která podle některých studií není v řádu sekund či desítek sekund, ale říkají, že tu jde čas ztráty vědomí přes 120 sekund, což už je doba, kdy lze obecně říci, že zvíře v ten okamžik prokazatelně trpí, a to je to, s čím dnes vedeme rozpor. To znamená, po právní stránce situace v tomto okamžiku podle mých informací je v pořádku, nicméně i já z toho, co jsem sám viděl, mám tu velké otazníky. Jak jsem říkal v předešlé odpovědi, chci se k tomu takto postavit. Děkuji.

Autor: Miroslav K. Pijáček | sobota 5.3.2016 21:21 | karma článku: 25.67 | přečteno: 1197x

Další články blogera

Miroslav K. Pijáček

Bejvávalo

V ZŠ Benešov Na Karlově v rámci projektu před necelým rokem zkusili výuku osvědčeným způsobem jako za první republiky či za Rakouska. Děckám se to líbilo, rodičům též. Ani rákoska či klečení v koutě jim nebylo proti mysli.

27.7.2017 v 9:20 | Karma článku: 40.27 | Přečteno: 3075 | Diskuse

Miroslav K. Pijáček

Drahý otče Josefe

dostalo se mi pocty, abych se s Vámi rozloučil. Je to pro mne čest a zároveň také bolest, poněvadž další setkání s Vámi na tomto světě už nebude.

4.6.2017 v 17:14 | Karma článku: 19.65 | Přečteno: 576 |

Miroslav K. Pijáček

Tunisan o silvestrovské noci zapíchl Poláka

Zločinné řádění přistěhovalců z muslimských zemí zasáhlo už i Polsko? Jak jinak si vysvětlit, že majitel bistra, Tunisan, smrtelně zranil polského mladíka? Kdy se to stane u nás? Máme si to nechat líbit?

2.1.2017 v 22:20 | Karma článku: 22.52 | Přečteno: 1264 | Diskuse

Miroslav K. Pijáček

Když pojem vlast se už nenosí

V ryku antizemanovského běsnění, téměř bez povšimnutí, se v den státního svátku stalo také něco, co má k tomuto významnému datu daleko blíž, než cokoliv jiného, jakkoli mediálně vděčného.

29.10.2016 v 23:17 | Karma článku: 41.56 | Přečteno: 3512 |

Další články z rubriky Společnost

Petr Dolejš Koch

„Rozkaz zněl jasně: Sundejte Krndu."

V úterý 15.8. 2017, jsme se šli najíst s přítelkyní na Újezd do mexické restaurace, a protože Kampa je, co by kamenem dohodil, chtěl jsem jí ukázat, onu zmíněnou expozici o povodních a ejhle.

20.8.2017 v 22:28 | Karma článku: 7.59 | Přečteno: 167 | Diskuse

Irena Fuchsová

Jak ruský tank nepřejel sovětskou vlajku

V květnu 1968 jsem nastoupila do kolínského divadla jako uklízečka a uvaděčka, abych si dva roky počkala, až půjde nápověda do důchodu. V srpnu 1968 mi bylo osmnáct let.

20.8.2017 v 21:22 | Karma článku: 12.57 | Přečteno: 260 | Diskuse

Jiří Míka

Povede feminismus k vyhlazovacím táborům?

Feministické argumenty jsou nesmyslné, ale znepokojila mě i forma, jak bývají prosazovány. A míra jakou se řekněme LGBT+ platforma zaklínila v zákonodárství včetně trestního zákona. A jak pro své účely necitlivě zneužívá děti.

20.8.2017 v 20:12 | Karma článku: 28.04 | Přečteno: 710 | Diskuse

Jan Hájek

Jak bojovat proti terorismu?

Zapálit svíčky obětem. Semknout, spojit se. Dát vlajky zasažené kokality na své fb profilovky. Nebát se otevřeně diskutovat. Poradit se s psychology

20.8.2017 v 19:30 | Karma článku: 18.01 | Přečteno: 440 | Diskuse

Bohumír Kolář

říkanka o kloubech

Pro politiky je dnes nejdůležitější zabezpečení. Přispívá k jejich klidu, kdykoli jsou ohroženi... Zda to přispívá i k občanskému klidu, není jisté! Učme se trpělivosti, všechno vždycky nějak dopadne...

20.8.2017 v 17:00 | Karma článku: 5.13 | Přečteno: 153 | Diskuse
Počet článků 270 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 2109

Člověk, který má rád lidi. Přesto dokáže, a to velmi často, jiné nadzvedávat ze židle. Nekompromisní zastánce tradičních, tj. křesťanských hodnot. Velmi silný euroskeptik, odpůrce totalitářů pravých i levých. Z hloubi duše nenávidí lidskou hloupost, zejména pokud je spojená s jakýmkoliv druhem moci.

 

Seznam rubrik

Napište mi

Vzkaz autorovi


Zbývá 1000 znaků.


Toto opatření slouží jako ochrana proti webovým robotům.
Při zapnutém javaskriptu se pole vyplní automaticky.


více


Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.